PG Soesterberg

 Protestantse gemeente te Soesterberg

Jaarproject "Nemato"

Gedurende het kerkelijk jaar 2014/2015 zal de diaconie op verschillende manieren geld gaan inzamelen voor de stichting Nemato.
Nemato staat voor Nelson Mandela Township. Hier wordt getracht het leven van de (wees)kinderen te verbeteren, zowel in Nemato als in andere townships in de buurt van Port Alfred en in Alexandria in Zuid-Afrika.
Kijk voor meer informatie over de stichting Nemato op www.nemato.nl.
In de loop van het jaar kunt u allerlei activiteiten verwachten, waarvan de opbrengst hiervoor bestemd is.
Heel blij zijn we, dat we de medewerking van de  Protestants Christelijke basisschool “De Postiljon”  bij bepaalde activiteiten toegezegd hebben gekregen.
Het eerste - inmiddels gestarte - project is het project met de spaardoosjes. Deze zijn na de startdienst en de kerk- en schooldienst in september uitgedeeld.
De bedoeling is ze te vullen met zelf verdiend geld (b.v. door auto’s te wassen, lege flessen weg te brengen, enz....).
Voor degene die vóór de zomervakantie van 2015 het mooiste volle spaardoosje ingeleverd heeft (via school of de kinderkring in de kerk) is er een leuke prijs!
De opbrengst komt natuurlijk ten goede aan de stichting Nemato.